Toshkent shahar Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy  markazining xalqaro faoliyati to‘g‘risida
MA’LUMOT

Hududiy markazning asosiy faoliyati umumiy oʻrta va maktabdan tashqari davlat va nodavlat ta’lim muassasalarining rahbar, mutaxassis va pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishdan iborat bo’libgina qolmay, shuningdek xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan ham ta’lim sohasidagi aloqalarni o’rnatish va ularni mustahkamlashga yo’naltirilgan. Hududiy markaz xalqaro standartlarga javob berish maqsadida yuqori sifatli ta’lim tizimini ta’minlash uchun quyidagi xalqaro tashkilorlar bilan faol hamkorlik qilmoqda.