Jumanazarov Sirojiddin Salayidinovich

“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi mudiri

Xalikova Nilufar Mirkadirovna

Katta o‘qituvchi

Abdullaxo‘jaeva Muattar Abdumajidovna

Katta o‘qituvchi

Kafedraga tegishli fan yo‘nalishlari

  • Matematika
  • Fizika
  • Informatika va axborot texnologiyalari
  • Biologiya
  • Kimyo
  • Geografiya

O‘tiladigan modullar

6-modul. Fandagi yangiliklar, fanni o’qitishning dolzarb masalalari;

7-modul. O’quvchilar kompetentsiyalarini baholash usullari va vositalari.

Shuningdek, barcha malaka toifalari uchun:

3-modul. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va mediasavodxonlik