Pedagogika,psixologiya va ta’lim texnalogiyalari kafedrasi